12okt

Goede voorzieningen in alle kernen!

Tijdens de inwonersbijeenkomsten over de toekomstvisie van Bergeijk, werd de leefbaarheid in de kernen als zeer belangrijk aangemerkt. Maar wanneer is een kern leefbaar en op welke manier kunnen we een kern nog leefbaarder maken? Als LPBergeijk hebben wij daar zo onze ideeën over, maar wij horen ook graag welke ideeën u daarover hebt.

LPBergeijk verstaat onder een leefbare kern, dat de inwoners van die kern een aantal basisvoorzieningen tot hun beschikking hebben. Zo vinden wij dat er in elke kern een basisschool moet zijn. Voor jonge gezinnen is het belangrijk dat hun kinderen in de eigen kern naar school kunnen, zodat ze opgroeien in de samenleving waarin ze wonen en na schooltijd kunnen spelen met de vriendjes uit het dorp. Ook het beoefenen van sport moet volgens ons mogelijk zijn in de eigen kern; geen gedeelde sporthallen of sportvelden. Sporten is niet alleen een gezonde, maar vooral ook een sociale activiteit. Jong en oud kan op deze manier betrokken blijven bij de samenleving.

Gemeenschapshuis belangrijke schakel

In onze optiek zijn de gemeenschapshuizen belangrijke schakels in de kernen. Het moeten vooral huizen ‘van de gemeenschap’ zijn. Dat wil zeggen dat vooral de gemeenschap bepaalt wat er in het gemeenschapshuis gebeurt. Het moet een plek zijn die ruimte biedt aan alle lokale verenigingen, maar waar ook plaats is voor sociale activiteiten voor (bijvoorbeeld) mensen met een beperking of mensen die om een praatje verlegen zitten. Allerlei initiatieven op dat gebied ondersteunen wij van harte.

Leren van elkaar

Participeren, oftewel meedoen, is een veelgebruikte term de laatste tijd. Hiermee wordt bedoeld dat iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning die ondersteuning dicht bij huis kan vinden. Er lopen verschillende initiatieven in een aantal kernen, zoals ZIED (Zorg In Eigen Dorp) in Riethoven en WIJ WEsterhoven in Westerhoven. In andere kernen zouden ook best van dat soort initiatieven opgezet mogen worden. Daarbij hoeft het wiel niets steeds opnieuw uitgevonden te worden, maar kunnen de kernen leren van elkaar.

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën over leefbaarheid! Laat het ons weten via info@lpbergeijk.nl