25okt

LPBergeijk pleit voor ‘Eerste Hulp Bij Zorgvragen’

LPBergeijk heeft geconstateerd dat door de veranderingen in de WMO en de zorg, er mensen zijn die door de toegenomen complexiteit de weg niet meer weten te vinden naar de juiste zorg. De complexiteit van de zorg en de marktwerking in de zorg hebben ertoe geleid, dat er op het snijvlak van WMO en zorg veel onduidelijk en ondoorzichtig is geworden.

LPBergeijk wil dan ook dat de gemeente een actievere rol gaat spelen om zorgvragers, die verdwaald raken, bij te staan. Wij willen één aanspreekpunt bij de gemeente, die de weg wijst zodat deze zorgvragers door de bomen het bos weer kunnen zien. Iemand die tijdelijke oplossingen kan bieden vooruitlopend op een eventuele indicatie. Iemand die contact legt tussen degene die zorg nodig heeft en de zorgleverancier.

Om dit te realiseren moet de gemeente het voortouw nemen. Gedacht kan worden aan het uitbreiden van het WMOloket met een zorgprofessional of misschien een aanvulling bij de dorpsondersteuners. Er zijn verschillende oplossingen te bedenken, maar inwoners moeten zo spoedig mogelijk weten waar ze aan toe zijn.

De zorg binnen onze gemeente is weliswaar over het algemeen goed geregeld, maar het is belangrijk dat er vanuit de gemeente iemand is die je wegwijs kan maken en je bovendien actief kan steunen, zodat je de juiste zorg krijgt op het moment dat je die nodig hebt. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en de levering van de zorg, maar is wel verantwoordelijk voor haar inwoners, zodat deze niet buiten de boot vallen.

Daarom wil LPBergeijk een ‘Eerste Hulp Bij Zorgvragen’ in het leven roepen. We horen graag hoe u erover denkt. Wat kan er beter? Laat het ons weten!