14nov

Het gemeenschapshuis, het HART van elke kern

Gelukkig kunnen wij u vertellen dat we in iedere kern een gemeenschapshuis hebben, maar dat wist u waarschijnlijk al, want er wordt massaal gebruik van gemaakt. Zij zijn een belangrijke pijler voor de leefbaarheid van onze kernen. Zonder deze gemeenschapshuizen geen ‘Digicafé’ op dinsdagochtend in De Buitengaander of ‘Rythovense Kwis’ in De Rietstek. Het op peil houden van de leefbaarheid en weerbaarheid van de kleine kernen, is een belangrijke taak van de gemeenschapshuizen

Meer dan een doekje voor het bloeden

De gemeente moet ervoor zorgen dat vrijwillige besturen beleid kunnen maken dat past bij hun doelgroep en functie, waarin ook ruimte is voor de ‘couleur locale’. De gemeente moet ook een eigen visie ontwikkelen waarin gemeenschapshuizen een toekomstbestendige rol krijgen. Op dit moment bekostigt de gemeente het gebouw (onderhoud, voorzieningen etc) en zorgt het bestuur voor de invulling van het geheel. Veel gemeenschapshuisbesturen hebben nu heel erg het gevoel dat ze financieel aan de rand van een afgrond staan en dat de gemeente ze steeds weer een doekje voor het bloeden geeft. Als het gemeenschapshuis een structurele rol speelt in de gemeenschap, moet daar ook structureel geld voor komen, zo vindt LPBergeijk. Dan kunnen ze ook plannen maken voor de toekomst en hoeven ze niet van jaar tot jaar kijken of ze het financieel weer redden.

Betaalde beheerder in ieder gemeenschapshuis

Wil je van een gemeenschapshuis een vaste waarde maken in een dorp, dan is professionalisering onontkoombaar. Daarom is LPBergeijk van mening dat ieder gemeenschapshuis een vaste (betaalde) beheerder kan aanstellen waar de gemeente financiële ruimte voor biedt. De rol van een gemeenschapshuis binnen onze participatiemaatschappij wordt steeds belangrijker, dit kunnen we niet blijvend invullen met alleen maar vrijwilligers. Een betaalde beheerder zorgt voor continuïteit binnen een gemeenschapshuis. Op dit moment dreigt er voor sommige gemeenschapshuizen een structureel tekort in hun begroting, waardoor een vaste beheerder niet meer mogelijk is in de toekomst. Dan zal de rol van een gemeenschapshuis sterk verminderen of zelfs verdwijnen en dat is iets wat wij zeker niet willen.

Onmisbaar voor de toekomst van Bergeijk

Als gemeenschapshuizen verdwijnen of hun taken niet meer goed kunnen uitvoeren, komt de leefbaarheid van de kernen direct onder druk te staan. Dan moet jeugddisco Galaxy mogelijk uitwijken naar een andere locatie en wordt er op ‘t Loo geen Paasexpositie meer georganiseerd. Zover is het nog niet! Maar zover willen we het ook niet laten komen. Daarom gaat LPBergeijk een duidelijke toekomstvisie maken waarin gemeenschapshuizen op waarde worden geschat, want gemeenschapshuizen zijn onmisbaar voor de toekomst van Bergeijk. Een gemeente waar iedereen kan meedoen en voldoende faciliteiten tot zijn beschikking heeft, ook als u toevallig in een kleine kern woont.

Wilt u meepraten over de toekomst van de gemeenschapshuizen en van Bergeijk? Kom dan naar één van onze maandelijkse openbare fractievergaderingen. Of word lid van LPBergeijk.