27apr

Raadsvergadering april 2018

In de raadsvergadering van donderdag 26 april namen we onder andere afscheid van onze eigen wet-houder Thomas van Hulsel, die wij als partij enorm bedanken voor zijn jaren van betrokkenheid en integriteit als bestuurder namens onze partij.

Naast de installatie van het nieuwe college en commissieleden stonden er ook inhoudelijke stukken op de agenda.

Het burgerinitiatief dat inwoners van Riethoven hebben ingediend wil LPB graag bespreken, evenals de rest van onze raad, in de volgende commissie- en raadsvergadering. Dit burgerinitatief gaat om het verzoek van inwoners van Riethoven om de bouwplannen achter de Sleutel stop te zetten. Bur-gerinitiatief vinden wij heel belangrijk en wij hebben altijd oor voor onze inwoners. In Mei komt dit op de agenda.

De ontwikkelplannen van appartementen op de locatie van de huidige Snor aan de Magneestraat heeft LPB uiteindelijk gesteund. Wel hebben we eerst kritische vragen gesteld over de privacy van omwonenden én nieuwe bewoners van de appartementen. Wethouder Kuijken stemde toe de privacy goed in oog te houden. Ook stelden we vragen over het parkeren bij dit appartementencomplex, want de gemeente gaat hier 14 parkeerplaatsen huren (tegen zeer gereduceerd tarief) om de parkeerdruk die beleefd wordt te verminderen. We hebben als LPB aangegeven dat we graag willen dat het college de parkeerdruk met name in het weekend in de gaten houdt omdat op dat moment de parkeerdruk het hoogst is, en de 14 parkeerplaatsen juist dan niet gebruikt worden. Het plan voor de bouw van het appartementencomplex is unaniem goedgekeurd.
Ook steunde de LPB de motie van GL/PvdA waarin wordt gevraagd aan het college om vooruitlopend op de wetgeving nu al alle nieuwbouw duurzaam te laten bouwen (onder andere gasloos).

Het voorstel over de duplexwoningen in het woonbos werd door LPB als enige partij niet gesteund, door de meerderheid in de raad is dit plan wel goedgekeurd. We vinden dat een exclusief woningaan-bod, zoals de plannen 8 jaar geleden gepresenteerd zijn, niet omgezet kunnen worden naar duplexwoningen omdat de verkoop niet loopt. Een duplexwoning is een woning die er aan de buitenkant uitziet als 1 grote woning, maar waar wel 2 huishoudens (apart van elkaar) wonen. De exclusiviteit gaat er dan vanaf en dan vinden wij dat deze kavels beter bos kunnen blijven, zeker gezien de vele weerstand toen de plannen gemaakt zijn. In een krantenartikel van 8 jaar geleden was wethouder Kuijken nog enorm enthousiast over de plannen en in het ED werd toen aangegeven dat er al veel kavels verkocht zijn én er veel opties waren. De wethouder moest desgevraagd aangeven dat het enthousiasme inderdaad minder was geworden en dat ze niet zo goed verkocht worden. Vandaar de optie om een duplexwoning te bouwen. Wij vinden dus duplexwoningen geen optie, die kunnen ook op andere plaatsen, waar minder weerstand is, gebouwd worden. Bovendien denken wij dat de duplexwoningen ideaal zijn voor de rijdende rechter om regelmatig een bezoek te brengen. Want hoe zorg je ervoor dat een woning (ook wat betreft o.a. de tuin) één uitstraling krijgt wanneer er 2 huishoudens in wonen? We vinden het jammer dat de plannen worden doorgezet en dat een mooi stuk bos moet verdwijnen, terwijl de uiteindelijke intentie van het plan niet meer overeind staat.

In de vergadering waar het college en commissieleden werden geïnstalleerd hebben we ook onze reactie gegeven op het coalitieakkoord dat CDA/VVD gepresenteerd hebben. Ook hier veel kritische geluiden van de oppositie. Naast dat het coalitieakkoord weinig concrete plannen laat zien, geen dekking noemt voor alle plannen, en we beperkte antwoorden hebben gekregen op de vragen die we hadden, heeft fractievoorzitter Mark Verhoeven ook het proces nog benoemd waarbij LPB als vorige coalitiepartner volledig door het CDA buitenspel is gezet.

Luister deze vergadering na op de website van gemeente Bergeijk.

Lijkt het je interessant om mee te praten over de belangen van Groot Bergeijk? Kom dan gerust eens een keer naar een van onze openbare vergaderingen. Kijk op de agenda op de website of neem contact op via info@lpbergeijk.nl.