14okt

Einde Bergeijk als zelfstandige Gemeente?

Er heeft de afgelopen weken een aantal artikelen in de regionale bladen gestaan waaruit blijkt dat een aantal politieke partijen voorstander is van een grootschalige herindeling in de Kempen. Onder andere Groen Links/Partij van de Arbeid uit Bergeijk. Als LPBergeijk vragen wij ons serieus af wat de toegevoegde waarde is van één grote Kempengemeente. Groot is zeker niet altijd beter. We kunnen wekelijks in het ED lezen hoe ‘goed’ Eindhoven en Helmond hun zaken voor elkaar hebben.

LPBergeijk is nog steeds van mening dat Bergeijk haar zaken wel goed voor elkaar heeft en er geen enkele reden is om op te gaan in één grote gemeente. Eén grote Kempengemeente waarbij het circa 40 km is om van de ene kant van het dorp naar de ander kant te rijden. Een 30-tal kernen die allemaal hun eigen specifieke vragen hebben. Wethouders die met een TomTom de weg moeten zoeken. De denkfout die veel partijen in dit proces maken is dat voor het landelijk gebied dezelfde uitgangspunten gelden als voor het stedelijk gebied. Dit zijn echter 2 compleet verschillende regio’s.

We realiseren ons wel dat we als Bergeijk te klein zijn om alle zaken zelf in te kunnen vullen. Hiervoor is bovenlokale samenwerking in de regio noodzakelijk. Dat gebeurt al een groot aantal jaren. Als we dit op een juiste manier invullen zijn wij er van overtuigd dat we in staat zijn de juiste service aan onze inwoners te kunnen bieden. Onze schaalgrootte maakt het ook mogelijk om jaarlijks dorpsschouwen in elke kern te organiseren, overleg te voeren met kern- en dorpsraden, aanwezig te zijn bij de diverse evenementen, aandacht voor alle verenigingen, etc. Als lokale partij zullen wij dan ook blijven vechten voor een zelfstandig Bergeijk.

Mark Verhoeven

Fractievoorzitter LPBergeijk.