08nov

Beschouwingen op de begroting van 2019.

BESCHOUWINGEN BEGROTING 2019-2022

Na de verkiezingen van maart dit jaar, is dit de eerste begroting van het nieuwe college. In het

algemeen mist de fractie van LPBergeijk bij een behoorlijk aantal onderwerpen de details, c.q. de

concrete stappen of projecten. Er staan te veel algemeenheden in deze begroting. Ik zal in het vervolg

van deze beschouwingen terugkomen op dit beeld.

Klik hier voor de complete tekst van de beschouwingen.