13nov

Stevige kritiek wethouder op WVK bleef uit.

Opiniestuk in ED. (door Bart Verhagen)

In de commissie Maatschappelijke Zaken van 9 oktober in Bergeijk vroeg ik als raadslid aan het college waarom een cursus ‘uit je comfortzone’ voor een manager van de WVK (sociale werkvoorziening) werd georganiseerd in India en Portugal. De wethouder zou dit navragen bij de directie en hier op terug komen. De pers pikte het eerder op.

Na publicatie in het ED (14 oktober) ging het balletje opeens sneller rollen. De gemeenteraad kreeg antwoord en de WVK trok het boetekleed aan. De antwoorden waren nogal laf en niet volledig. Er werd met geen woord gerept over de exorbitante kosten; de uitleg over nut en noodzaak van een cursus (met zelfs een module dans en theater) in het verre India en Portugal ontbrak. Geen woord over hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen of verdere stappen richting de WVK

Wij hebben als Lokale Partij Bergeijk toen besloten om zeker een maand te wachten, zodat de wethouder uitgebreid de kans had om zich fel uit te spreken tegen dergelijk gedrag. We hebben echter nog geen kritisch geluid mogen vernemen van wethouder Stef Luijten.

Tijdens het vragenhalfuurtje van de commissie Maatschappelijke Zaken op 6 november heb ik opnieuw vragen gesteld. Wat vindt de wethouder van de exorbitant dure cursus? Een echt antwoord bleef uit. De wethouder bleef hangen in de procedures.

Ook op de vraag waarom de portefeuillehouder ons pas heeft geïnformeerd nadat het in het ED stond, kreeg ik eigenlijk geen antwoord. ‘Cursussen zijn nu eenmaal nodig’, vertelde de wethouder, ‘en daar is budget voor’.

Daar waar wij ook van hem een kritische houding hadden verwacht en hadden gehoopt dat hij onze verbazing deelde, bleek dit niet het geval. De wethouder bleef verdedigen dat een organisatie in transitie goed getrainde managers moet hebben. Die mening delen we. Wij zijn voor functionele en praktische cursussen gericht op leiding geven, maar niet voor een cursus met onder andere een dansleraar in het docentenkorps.

Bijzonder is dat de wethouder zegt dat de manager, die nu ‘gewoon’ in Nederland op cursus gaat, er intern flink van langs heeft gekregen omdat dit in de openbaarheid is gekomen. Dat de WVK – en wellicht ook de wethouder – deze informatie liever van de straat had gehouden, is voor ons voldoende reden om aan te nemen dat ook de WVK een cursus tegen deze kosten niet normaal vindt. Anders was de commotie niet zo groot geweest.

Wij kunnen alleen concluderen dat het moreel kompas bij de WVK en wethouder ernstig van slag is. Een cursus volgen van meer dan 29.000 euro (exclusief bijkomende kosten en doorbetaling van salaris) in het verre India is bij ons in het verkeerde keelgat geschoten. Wij hadden een stevig antwoord verwacht van de wethouder. Helaas is dat uitgebleven, evenals een volledig antwoord op onze vragen.

Wat rest is een slap verhaal over nut en noodzaak van een cursus in India en Portugal. Wat ons betreft ga je zo niet om met gemeenschapsgeld, zeker niet in een sector die ernstig onder druk staat