16apr

Onze achterdocht wordt onderschreven door het ED.

Verleden week publiceerde het ED de analyse naar aanleiding van het WOB-verzoek dat zij hadden ingediend over de Zwarte Bergen. Deze heeft even op zich laten wachten gezien de hoeveelheid aan documenten dit het ED moest onderzoeken. Het dossier doet bij het ED nogal eens de wenkbrauwen fronsen. De innige samenwerking tussen Werkconsult (Zwarte Bergen Invest) en de gemeente roept bij het ED vraagtekens op of de gemeente wel kritisch en onafhankelijk genoeg acteert. Vraagtekens die ook wij een aantal keren hebben uitgesproken.

De achterdocht over het gelopen proces, die we na deze analyse dus terecht (mogen) hebben, wordt doorgetrokken naar de toekomst. De mooie ‘plannen’ zoals deze in het najaar van 2019 gepresenteerd zijn, zijn nog steeds niet concreet. Er is geen uitwerking, er is zelfs nog geen investeerder. Dat zal in deze tijd ook niet makkelijk gaan worden voor de uitbater. Hierdoor hebben wij nog steeds de volgende vraag: “wat als dit plan niet doorgaat?’. Laat de uitbater onze gemeente achter met een stuk grond dat door hun toedoen dadelijk niks meer waard is, omdat ze deze escape juridisch keurig hebben ingebouwd? Of gaat zij straks de druk op de gemeente opvoeren als blijkt dat er geen luxe vakantiepark mogelijk is zodat ze uiteindelijk alsnog hun gewenste doelgroepen (arbeidsmigranten en spoedzoekers) kunnen plaatsen?

De vraag van de journalist waarom de uitbater tóch expliciet vergunning aanvroeg voor het huisvesten van spoedzoekers, ondanks dat de gemeenteraad daar duidelijk over was (alléén recreatie!), is dan ook terecht. Deze vraag mag zeker gesteld worden aangezien de verleende vergunning vaag blijft of dit nu wel of niet verleend is. Er wordt in de vergunning namelijk alleen gesproken over recreatie in de recreatiewoningen (de stenen bungalows), over de standplaatsen wordt gezwegen. Aangezien er momenteel volgens onze informatie spoedzoekers verblijven en handhaving na de controles in het najaar lijkt achter te blijven, zou je dit kunnen opvatten als ‘gedogen’ of misschien wel toestaan!

Ons is al meerdere malen verweten ‘mist’ te creëren. Het ED trekt in haar analyse een andere conclusie. De cruciale vraag blijft echter wat de werkelijke plannen van Zwarte Bergen Invest zijn met de Zwarte Bergen. In het dossier heeft het ED en ook wij het antwoord op deze vraag niet kunnen vinden.

We hopen nog steeds van harte dat de plannen zoals gepresenteerd door Zwarte Bergen Invest doorgang kunnen vinden, ondanks de vele hobbels die nog genomen moeten worden. Het advies van het ED om een gezonde dosis achterdocht vast te houden, zullen wij echter zeker overnemen. Ik neem aan dat dit ook voor de andere politieke partijen geldt.

Mark Verhoeven
Fractievoorzitter LPBergeijk