29apr

Integriteit in Bergeijk

Afgelopen donderdag werden we als Lokale Partij Bergeijk aangesproken op berichten op Facebook. En dat is niet de eerste keer. Al meerdere malen zijn we aangesproken op het feit dat we onze mening, standpunt en ervaringen uit de gemeenteraad delen met u op sociale media. En ja, daar zijn we regelmatig kritisch. En volgens mij mogen, nee móeten, we dat ook zijn als volksvertegenwoordiger. We willen graag met u delen wat er speelt (de politiek dichterbij brengen), onze standpunten delen (u moet immers weten waar wij voor staan) en we willen graag van u (terug)horen wat u ervan vindt (en daar zijn social media hele goede middelen voor). Wat ons steekt is dat we er keer op keer kritiek op krijgen, alsof het iets vreselijks is. In de raadszaal maar ook daarbuiten. Er wordt ons verweten ‘respectloos’ te zijn. Hier willen we toch eens met u verder op ingaan.

Respectloos. Een lastig begrip. Want wat de één al snel respectloos vindt, vindt de ander ‘normaal’. Een term die dus voor iedereen anders beleefd wordt. In 2019 hebben we als gemeenteraad een gedragscode vastgesteld. Één van de begrippen in deze gedragscode is dat we ‘respectvol’ met elkaar omgaan. Maar wat is respectvol en wie bepaalt dat? Ook staat bijvoorbeeld specifiek in de gedragscode vermeld dat er tijdens de vergadering aandacht voor elkaar moet zijn. Niet meer dan normaal lijkt ons. Maar er staat expliciet bij: “zoals bezig zijn op social media”. Is kletsen, geroezemoes en zelfs lachen tijdens het betoog van een ander wél toegestaan (hier wordt immers zelden op ingegrepen) maar met de buitenwereld, onze achterban nota bene, delen wat er in de vergadering besproken wordt zou niet mogen? Dat is eigenlijk een beetje vreemd nietwaar? En zou dit per definitie betekenen dat er geen aandacht is voor de ander?

Maar goed, respect dus. Ikzelf ben al een paar keer ‘op het matje geroepen’ door de burgemeester en de vertrouwenscommissie. “Omdat er vermoeden was van integriteitsschending’. Dat is nogal wat kan ik u vertellen, zeker omdat voor mij en voor ons als LPBergeijk integriteit hoog in het vaandel staat! Helaas kan ik de exacte inhoud van het gesprek niet delen omdat deze onder ‘vertrouwelijkheid’ valt. Jammer vind ik dat in het kader van de transparantie en openheid van ons openbaar bestuur. Ook eigenlijk wel vreemd toch dat diegene die beschuldigd wordt van integriteitsschending zelf graag de inhoud van het gesprek naar buiten zou willen brengen… maar wellicht zegt dat voor de goede lezer ook wel genoeg.

Ik kan wel zeggen dat het woord respect vele malen voorkwam. Ik ben zelf ervan overtuigd dat alles wat ik en wij als LPBergeijk plaatsen met respect gebeurt. En kritiek geven is toch niet respectloos? Zeggen dat je het ergens niet mee eens bent is niet respectloos toch? En zelfs iemand een leugenaar noemen die aangetoond onwaarheden verteld heeft toch niets met gebrek aan respect te maken? Dat zijn immers feiten!

In mijn laatste gesprek ging het erom dat ik ‘onjuiste informatie’ zou hebben gedeeld wat betreft de exploitatievergunning Zwarte Bergen. Mijn overtuiging was dat de vergunning niet juist verleend was en de aanvraag voor het plaatsen van spoedzoekers niet expliciet was afgewezen in de vergunning. Dit werd me enorm aangerekend. Een raadslid heeft een melding gemaakt van het feit dat ik deze (in haar ogen onjuiste) informatie deelde, waarna ik op gesprek moest komen bij de vertrouwenscommissie. Ik werd dus beschuldigd van liegen. Wanneer dit zou kloppen, terecht. Echter de bezwarencommissie heeft inmiddels bevestigd dat mijn informatie wél degelijk klopte! Maar komen er excuses? Nee! Op de vraag of deze conclusie ook in het gesprekverslag wordt opgenomen heb ik nog geen reactie ontvangen. Ondanks dat ik dus ten onrechte beschuldigd ben.

Ik snap dat onze manier van communiceren en politiek voeren niet door iedereen hetzelfde gewaardeerd wordt. En dat mag! Gelukkig! Zo heeft iedereen zijn/haar voorkeur. Wij doen het op deze manier en mensen die dat waarderen mogen dat laten horen, mensen die dat niet waarderen mogen dat net zo goed. Maar wij blijven het op deze manier doen.

Terug naar respect: wat vooral steekt is dat er met 2 maten lijkt te worden gemeten in Bergeijk. Helaas hebben we dat vermoeden op diverse inhoudelijke dossiers ook maar het geldt ook als het gaat om respect en integriteit. Hier enkele voorbeelden:

  • Toen de fractievoorzitter van het CDA-afscheid nam van de raad in 2018 werd ons als raadsleden in eerste instantie een andere reden gegeven van het aftreden. Er werd ons verkeerde informatie gegeven. Hier zijn aan ons als raad nooit excuses voor aangeboden. Sterker nog: er werd ons gesommeerd hier niet meer over te spreken.
  • Toen wij een motie indienden om de verzekering van onze vrijwillige brandweermensen beter te regelen kreeg deze motie geen steun (de oproep was overigens alleen nog maar om het bespreekbaar te maken). Na de vergadering kregen we te horen van een wethouder dat “het een sympathieke motie was maar we moesten begrijpen dat het een kwestie van gunnen is”. Dus…..Er wordt in Bergeijk niet bestuurd op basis van inhoud maar op basis van het al dan niet ‘gunnen’ van steun aan een andere partij of ander raadslid in een voorstel. Het is dus een persoonlijke kwestie in plaats van het steunen van een inhoudelijk voorstel (waar dus wel steun voor bestond).
  • Ik ben persoonlijk door een ander raadslid (onterecht!) beschuldigd van het hebben van een fake account. Hij ging hierin in een persoonlijk gesprek heel ver en heeft me van diverse onwaarheden beschuldigd. De manier waarop dit gebeurde was verre van respectvol. Ook werd mij door hem de deur gewezen op het moment dat ik informatie wilde verifiëren die in de raad getoond werd. “Ik praat niet met jou” was de reactie. Ook is de telefoon al eens op de haak gegooid. En alleen maar omdat we een andere mening hebben en deze ook uiten.
  • Ons social media gedrag wordt vaak betwist. Toch is er nooit reactie gekomen op onze vraag/verzoek om te reageren wanneer we feitelijke onjuistheden zouden delen (behalve dan die keer over de exploitatievergunning waar we het achteraf dus juist hadden). We verschuilen ons niet achter onze mening: we komen hier open voor uit. Overigens is het blijkbaar wel OK als een raadslid zich op Facebook uitgeeft als de personificatie van de (gesubsidieerde) instelling waarvan hij directeur is! En dat snappen wij dan weer niet….
  • Afgelopen week werden we door GL/PvdA aangesproken op een tweet die verstuurd was door mijn fractiegenoot. Iedereen mag iets vinden van de inhoud en ook het tijdstip waarop dit bericht gedeeld is. Maar dat is ONZE keuze en daarin zijn wij vrij dit te doen. Wat vervolgens niet gezegd wordt is dat dit GL/PvdA-raadslid zélf hierover een tweet plaatst waarin ze de tweet volledig onjuist vertaalt (en dus mijn fractiegenoot iets in de mond legt wat totaal niet gezegd is) en hier zelfs met scheldwoorden op gereageerd wordt door volgers. Is dat wel normaal en acceptabel?
  • Een ander raadslid uit diezelfde fractie mag blijkbaar wel op Facebook zeggen “als er iemand dit college weg zou willen hebben dan ben ik het wel”. Dat valt wel binnen de term ‘respect’. Ik ben echt benieuwd wat er was gebeurd als IK deze uitspraak had gedaan.
  • Hoe integer is het dat bij elk bericht dat we als LPBergeijk op ‘je komt uit Bergeijk als…’ plaatsen, dit als spam gerapporteerd wordt door iemand die voor een andere partij op de kieslijst heeft gestaan? Is dat vrijheid van meningsuiting en respect hebben voor elkaars mening?

 

We hebben door deze manier van omgaan met een kritische oppositie af en toe het idee dat er toch getracht wordt iemands mond te snoeren. En ja dat is een grove beschuldiging maar wel hoe we het voelen. Als je bij een kritisch bericht of uitspraak jezelf moet melden voor een ‘corrigerend gesprek’ dan is er toch iets mis lijkt mij. Bijzonder is ook dat het lijkt dat het niet alleen bij ons gebeurt. Een samenwerkingspartner (Paul van Os van Werkconsult) die kritisch is op de gemeente (in een krantenartikel dat gaat over het huisvesten van spoedzoekers) die een week later (!) ineens een rectificatieverzoek doet bij de krant (en deze overigens niet krijgt omdat er niets te rectificeren valt) heeft er ook alle schijn van dat iemand op zijn vingers getikt is.

Waarschijnlijk moet ik ook naar aanleiding van dit artikel weer op het matje komen en zal me verweten worden dat ik buiten mijn boekje ben gegaan en niet respectvol naar de medebestuurders. Dat zij dan maar zo, als inwoner heeft u recht te weten hoe het gaat in deze gemeente. En áls dat zo is zal ik geen vertrouwelijkheid meer accepteren van een dergelijk gesprek. Niet zolang het gesprek óver mij en mijn handelen gaat.

Sonja Wagemans

Raadslid Lokale Partij Bergeijk