25mei

LPBergeijk: Hart voor ons dorp

Onlangs werd ons als partij gevraagd wat ons standpunt was ten opzichte van de provinciale coalitie (waar CDA/VVD/FvD en Lokaal Brabant samen regeren). Deze vraag werd ook ons gesteld omdat we eerder lid waren van Lokaal Brabant. Dit lidmaatschap is overigens inmiddels opgezegd, maar we vinden dit een goede aanleiding om nog eens uit te dragen waar wij als LPBergeijk voor staan!

Eerst de toelichting op ons lidmaatschap: We zijn jaren lid geweest van Lokaal Brabant omdat we met dit lidmaatschap samen konden optrekken met andere lokale partijen in Brabant. U kunt zich voorstellen dat dit voordeel kan opleveren, méér weten altijd meer dan één. Lokale standpunten werden hier echter niet besproken. We zijn er immers voor Bergeijk, voor ú!

Nadat Lokaal Brabant onderdeel werd van de nieuwe coalitie in Brabant hebben we hier uiteraard bij stilgestaan. De kracht van LPBergeijk kwam ook hier naar voren. Namelijk dat we als leden binnen de partij een andere achtergrond en kleur kunnen en mogen hebben. We zijn niet links, we zijn niet rechts: we kijken per onderwerp naar wat goed is voor Bergeijk. Er zijn mensen binnen onze partij die faliekant tegen de samenwerking zijn met FvD en er zijn partijleden die dit als minder bezwaarlijk zien. Bepaalde uitspraken van de leider van FvD worden echter door geen enkele LPB-er onderschreven, laat dat duidelijk zijn. Dat Lokaal Brabant geen afstand wilde doen van deze uitspraken was ook de reden om het lidmaatschap op te zeggen.

Wij zijn als Lokale Partij gericht op de lokale politiek, op Bergeijk dus. Hierdoor zijn wij niet afhankelijk van landelijk beleid of landelijke partijprogramma’s. We kunnen per onderwerp kijken wat wíj het beste vinden voor Bergeijk. En daarvoor gaan we ook regelmatig met u als inwoner in gesprek, persoonlijk of via Social Media. Als politieke partij ben je volksvertegenwoordiger, dus wat ú vindt, dát vinden wij belangrijk. We merken gelukkig ook dat u als inwoner ons steeds meer weet te bereiken, met vragen en reacties. We vinden het fijn als we met u in gesprek komen over diverse (politieke) aangelegenheden. Zonder hierbij geremd te worden door landelijke (partij)invloed.

Binnen onze partij vindt natuurlijk ook wel eens discussie plaats, en dat is goed! Zowel om de voor- en tegenargumenten goed in beeld te krijgen maar ook om alle leden binnen de partij aan bod te laten komen. Iedereen heeft een stem! Dit leidt uiteindelijk overigens wel bijna altijd tot een gedeeld standpunt, ondanks dat de achtergrond in politieke kleur van onze LPBergeijk-leden divers is. En hoe dat kan? Omdat we kijken naar wat het beste is voor Bergeijk. Dat kan de ene keer ‘links’ zijn en de andere keer ‘rechts’, om het zo te noemen. En juist door de diverse invalshoeken van onze leden is het beeld waarop we ons oordeel vormen breed en divers. Vóór- en tegenargumenten en het niet kijken door een bij voorbaat gekleurde bril, zorgen voor het beste oordeel.

Dat is de kracht van LPBergeijk waarmee we in dienst staan van Bergeijk. Van u!

Wilt u reageren op dit artikel, dan kan dat altijd.

Fractie LPBergeijk