27nov

Coalitie van CDA en VVD laten oren hangen naar het college

Afgelopen donderdag 26 november vond de behandeling plaats om grond te verkopen voor aanleg van een 18 holes golfbaan in Bergeijk. In de commissie Grondzaken gaf Wethouder Kuijken al aan dat de voorbereidingen voor de aanleg van de Golfbaan bij camping De Paal al sinds 2009 lopen. Dit op basis van correcte democratische besluitvorming.

De LPB is geen tegenstander van de aanleg van de golfbaan. Zeker niet na de besluitvorming op 1 maart 2018 over het bestemmingsplan “Golfbaan De Paal”. Toch was het naar onze mening verstandig om 12 jaar na de eerste besluitvorming enige terughoudendheid te betrachten met betrekking tot de overdracht van gemeentegrond in het deelgebied Bergerheide. De eerste fase van de golfbaan is immers nog niet gerealiseerd, terwijl het bestemmingsplan toch al lang onherroepelijk is. Daarnaast is de aanleg van fase 2 van de golfbaan met veel mitsen en maren omgeven.

In de anterieure overeenkomst, welke bij dit raadsvoorstel hoorde, wordt gesteld dat de koper de gronden verwerft als agrarische grond en op termijn mogelijk de tweede 9 holes van de golfbaan worden aangelegd.

Wij hadden graag gezien dat verkoop van de gemeentegronden pas plaatsvindt op het moment dat de eerste fase van de golfbaan is gerealiseerd en de koper een beroep doet op de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid. Een constructie waarin de verkochte grond kan worden teruggekocht tegen de overeengekomen verkoopwaarde indien niet binnen 3 jaar wordt gestart met de aanleg van de tweede fase van de golfbaan, ten zuiden van de Eerselsedijk, is ook aanvaardbaar gezien het belang van de aanleg van de Diepveldenweg.

Gezien het feit dat wij de aanleg van de Diepveldenweg van groot belang vinden maar ook zeer voorzichtig willen zijn met gemeentegrond van groot strategisch belang, hadden wij onze “wensen en bedenkingen” vastgelegd in een gewijzigd raadsbesluit. Dit is uitgebreid besproken tijdens de raadsvergadering.

Kort samengevat wilden wij de gronden in deelplan De Bergerheide, Kavel B enkel verkopen als daar daadwerkelijk de tweede fase van de golfbaan wordt gerealiseerd. Nu zondermeer verkopen en straks constateren dat deze strategisch belangrijke grond met een andere bestemming dan golfbaan in het bezit is van een particulier, was volgens de LPB ongewenst.

Helaas volgden het CDA en de VVD ook nu weer blindelings het advies van het college. Hiermee wederom aantonend dat het dualisme in Bergeijk nog ver te zoeken is.

Geert Antonis

Raadslid Lokale Partij Bergeijk