09feb

Fietspad langs Broekhovenseweg.

De aanleg van een fietspad komende van Westerhoven, door Riethoven en langs de Broekhovenseweg is een goede zaak. Met het grootste deel van het traject kunnen we instemmen, maar met het laatste gedeelte waarbij een oversteek nabij de Zeven Fonteinen staat ingepland, zijn wij mordicus tegen en wel om de volgende redenen:

  1. Er wordt gesproken over een snelfietspad aan de zuidzijde van 4 meter breed langs een 60 km weg. Door nu de fietsers en ook bromfietsers net voor de T- kruising over te laten steken creëert men een gevaarlijke situatie die voorkomen kan worden.
  2. De fietsers die onderweg zijn naar de High Tech Campus moeten bij de T-kruising met de Volmolenweg weer een keer terug oversteken. Dit zal daar ter plaatse een onoverzichtelijk beeld geven.
  3. Nu spreken we over de laatste 200 meter van de Broekhovenseweg waarvan 100 meter langs 3 woningen aan de zuidzijde een probleem zou geven. Deze woningen staan ongeveer 20 meter van de rijbaan af. Als we hier 1 meter berm tussen de rijbaan en fietspad aanhouden dan hebben we een strook van 5 meter nodig van de 3 eigenaren en dan kan de fietspad langs de zuidzijde door blijven lopen.
  4. Als we nu de mening van de Riethovenaar vragen dan zegt deze “dit is weer Bergeijk op zijn smalst”. Wel een weg dwars door ons groene buitengebied aanleggen maar niets extra’s uit willen geven voor de veiligheid.

Bovendien is in het kader van de mitigerende maatregelen ons deze fietspad beloofd en komt de bekostiging uit de aanleg van de West Parallel. Met een vergelijking probeer ik iets duidelijk te maken. Op het traject van de ontsluitingsweg van Luyksgestel naar Valkenswaard zijn afgelopen jaren diverse aanpassingen gedaan in verband met de verkeersveiligheid. Er werden vluchtheuveltjes en dergelijke aangebracht en kruisingen werden veiliger gemaakt. Dit heeft op basis van mijn inschatting ongeveer 2 miljoen euro gekost. Nu kruist een snelfietspad met de Broekhovenseweg, in een flauwe bocht net voor een T-kruising, terwijl de meerkosten van aanleg ongeveer 200.000 euro uit het depot van de mitigerende maatregelen komt. Daarnaast is de oversteek ook een meerkostenpost.

 

In een informatief gesprek deelde de voorzitter van de Kernraad mij mee dat zij ook geen voorstander zijn van de oversteek en dat ook verwoord hebben tijdens gesprekken die samen met aanwonenden met de gemeente hierover gevoerd zijn.

 

Tot slot.

In het raadsvoorstel staat: ”De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren en ambtshalve aanpassingen vast te stellen”. LPBergeijk heeft niet ingestemd met dit punt. De ingediende zienswijzen m.b.t. de oversteek bij de Zeven Fonteinen zijn wel degelijk steekhoudend en gegrond. Het vaststellen van het bestemmingsplan tot aan de oversteek bij de Zeven Fonteinen is volgens ons geen probleem.

De wethouder heeft beloofd het laatste gedeelte van het snelfietspad nader te bekijken en komt er over een maand of 3 op terug. Hopelijk is hij het dan eens met de door ons ingebrachte argumenten.

Namens de Lokale Partij Bergeijk.

Geert Antonis.