07mrt

Nieuwe Kattendans, het eerlijke verhaal.

Ik heb lang nagedacht of dit wel de juiste titel was voor het stukje over de nieuwe Kattendans. Het klinkt nogal hoogdravend en maakt me dus kwetsbaar voor ongenuanceerde kritiek in “one liners”. Toch heb ik ervoor gekozen, omdat de inwoners van Bergeijk die niet alle stukken over De Kattendans lezen, recht hebben op de juiste informatie en de juiste feiten. Ik zal dan ook trachten zoveel mogelijk aan te geven waar ik mijn informatie vandaan heb en waar die terug te vinden is.

Als eerste wil ik aangeven hoe de Lokale Partij Bergeijk in de discussie staat. De Lokale Partij Bergeijk is voor een goed modern en vernieuwd gemeenschapshuis voor de kern ’t Hof. De Lokale Partij Bergeijk is voor het geheel vernieuwen van De Kattendans als gebouw. Al meer dan 10 jaar is de uitstraling van het gebouw slecht en geen best visitekaartje als je Bergeijk binnenkomt of ’t Hof bezoekt. Ook is de Lokale Partij Bergeijk voor het meer investeren in cultuur in de gehele gemeente. Cultuur is een bindende factor in de samenleving en dat kan ons zeker helpen als we de Corona pandemie achter de rug hebben. Echter drie zaken staan centraal in de besluitvorming over De Kattendans voor de Lokale Partij Bergeijk.

  1. De investering van bijna 9 miljoen euro moet in het belang zijn van alle kernen van Bergeijk en een belangrijke impuls voor het gehele culturele klimaat in Bergeijk.
  2. Alle risico’s die aan een investering van deze omvang verbonden zijn moeten helder en financieel duidelijk in kaart gebracht zijn. Zodat we later geen moeilijke discussies krijgen die een investering van bijna 9 miljoen euro tot een traumatisch politiek besluit maken. En we later enkele miljoenen meer moeten bijpassen.
  3. De Kattendans moet een aanbod verschaffen waar zo veel mogelijk inwoners van de gehele gemeente graag naar toe gaan en gebruik van maken.

Op 25 maart ligt er een voorstel in de gemeenteraad dat luidt: “Vaststelling definitiefontwerp De Kattendans”. Gelijktijdig wordt er gevraagd om een krediet te voteren van 8.782.000 euro, een extra krediet van 138.000 euro zodat tijdens de verbouw van De Kattendans, een aantal activiteiten elders doorgang kan vinden, inclusief een bedrag voor een openingsfeestje. Ten slotte moet het onderhoudsbudget worden opgehoogd met 6.000 euro naar 99.000 euro per jaar.

Ja, het meeste benodigde geld is al in de begroting van de gemeente verwerkt, dus er hoeft geen extra verhoging van de OZB plaats te vinden. Het is echter wel correct om te vermelden dat de jaarlasten voor De Kattendans dan in totaal ongeveer 900.000 bedragen. Dat is omgerekend 100 per huishouden (dat was de afgelopen jaren ongeveer 60 euro per jaar).

Nu wordt er tot op de dag van vandaag veel onzin naar buiten gebracht over waarin we nu investeren. Er zijn partijen in de gemeenteraad die onze inwoners willen laten geloven dat we het merendeel van de bijna 9 miljoen investeren in een nieuw gemeenschapshuis en dat we voor een klein beetje extra een theater erbij krijgen. Volksverlakkerij en aantoonbaar onjuist.

De Lokale Partij Bergeijk heeft het college gevraagd naar de exploitatielasten van de overige 5 gemeenschapshuizen. Deze bedragen een fractie van de Kattendans. Als voorbeeld nemen we de Buitengaander. De totale jaarlasten komen hier uit op 90.000 euro. Daarbij is de Lokale Partij Bergeijk zich ervan bewust dat het voor alle besturen van de gemeenschapshuizen een hele toer is om jaarlijks rond te komen, zeker nu.

Ik heb ook nog eens het definitieve ontwerp van De Kattendans erbij gepakt.  Dit document is overigens te vinden op de website van de gemeente. Op pagina twaalf staat als inleiding voor het ontwerp: “Van gemeenschapshuis met theater naar theater met gemeenschapsfuncties”. Verderop op pagina 19 zie je op de plattegrond hoe dit is uitgewerkt: een grote theaterzaal, een kleine theaterzaal met een kassa een bar en podium, een artiestenfoyer, 3 kleedkamers voor in totaal 27 personen en enkele ruimtes voor directie en opslag.

We gaan dus vele miljoenen investeren in een theater wat tevens enkele gemeenschapshuis functies heeft.

Dit alles voert de Lokale Partij niet op om nee te kunnen zeggen tegen het voorstel voor een nieuw Theater De Kattendans. Integendeel. We vinden dat op basis van de juiste feiten en bijbehorende bedragen de inwoners van Bergeijk geïnformeerd moeten worden. Al eerder hebben wij aangegeven dat ons gevoel ons hart drie keer ja zegt tegen het voorstel dat er nu ligt. Nu moet ons verstand nog gevoed worden met de juiste informatie om een besluit te nemen waar we over jaren nog volmondig ja op zeggen. Daarvoor kom ik terug op de drie zaken die voor de Lokale Partij Bergeijk centraal staan in de besluitvorming.

  1. Wij vinden dat de Stichting Gemeenschapswerk Bergeijk zijn naam eer aan moet doen en in plaats van een kleine theaterzaal in de Kattendans programmeren, de taak moet krijgen om samen met alle gemeenschapshuizen kleinschalige culturele activiteiten te organiseren in de daarvoor geschikte zalen van de gemeenschapshuizen. Denk daarbij aan theater, muziek en speciale activiteiten voor jongeren. Ook in de openlucht zullen er meer activiteiten ontwikkeld moeten worden. Niet alleen rond de Ploeg maar bijvoorbeeld ook op ’t Hof en samen met het openluchttheater in Luyksgestel. Wij zijn van mening dat we het culturele aanbod zoveel mogelijk moeten spreiden over alle kernen. Opnieuw samen de schouders onder zetten met respect voor de eigen verantwoordelijkheid van de verschillende betrokken besturen. We doen het immers samen!
  2. De risico’s zijn in woorden al goed in kaart gebracht. Wij vinden echter dat ze ook in harde euro’s moeten worden vertaald. Dat betekent dat we met open vizier kunnen besluiten en achteraf niet voor verrassingen komen te staan. Denk hier bijvoorbeeld aan de Ledverlichting en de inrichting plus de bijbehorende vervangingsreserveringen. Daarnaast is de Lokale Partij Bergeijk van mening dat investeringen in klimaatbeheersing en luchtbehandeling (Covid 19) niet moeten worden uitgesteld. Niet wachten of het in nieuwe bouwregels vereist wordt, nee, nu gelijk meenemen. Ook al kost dat minimaal 350.000 euro. De gezondheid van onze inwoners en bezoekers van de Kattendans staat op 1.
  3. Bij de start van de vernieuwing van de Kattendans was het de bedoeling om zoveel mogelijk functies hier te huisvesten. Wij zouden het college willen verzoeken om te bezien of bijvoorbeeld bibliotheek en muziekschool hier niet gehuisvest kunnen worden. Tevens zouden wij graag zien dat het college een Quick scan uitvoert of de kleine theaterzaal niet vervangen kan worden door een sporthal. Dit lijkt misschien en vreemd idee maar het college heeft vorig jaar aangegeven dat de bezetting in de bestaande 4 sporthallen terugloopt en de exploitatie in de meeste sporthallen problematisch is. Als we nu eens 2 sporthallen sluiten 1 nieuwe terugbouwen, dan zijn er voor de gehele Bergeijkse gemeenschap voordelen te behalen. Op de 2 vrijkomende locaties kunnen snel betaalbare huur/koop woningen worden gerealiseerd. Op de begroting ontstaat een voordeel van minimaal 70.000 euro (zie Perspectievennota). De bezetting/exploitatie van de Kattendans verbetert. De vrijkomende locaties leveren geld op wat ervoor zorgt dat deze investering zich minimaal terugverdient. Wij vragen dus niet om de besluitvorming op te schorten maar enkel om een snel en gedegen onderzoek met de juiste intentie. Namelijk hoe kunnen we dit realiseren.

De Lokale Partij Bergeijk zou graag ja zeggen tegen een vernieuwde Kattendans. Ons hart zegt al ja nu ons verstand nog. Het college en de andere partijen kunnen ons daarbij helpen. De vraag is of ze dat willen. Ook uw reactie als lezer is uiteraard van harte welkom.