02apr

De Kattendans, een financiële molensteen om de nek van de inwoners?

Donderdag 25 maart heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad een besluit genomen om bijna 9 miljoen euro te investeren in de renovatie van de Kattendans. Deze meerderheid vindt dat er een professioneel theater gebouwd moet worden met een gemeenschapsfunctie. Dit theater moet hiermee een cultureel baken worden in zuidoost Brabant. LPBergeijk heeft als enige partij niet ingestemd met dit voorstel.

Er is al een aantal jaren sprake van achterstallig onderhoud bij de Kattendans. Dat dit onderhoud plaats moet vinden aan de Kattendans wordt ook door onze partij volledig onderschreven. Ook dat de Kattendans een belangrijke functie invult in Bergeijk. Enerzijds als gemeenschapshuis voor de kern ’t Hof, anderzijds als theater. Wij vinden echter het bedrag van bijna 9 miljoen euro onevenredig hoog. Ook zijn wij van mening dat de financiële risico’s onvoldoende zijn afgedekt, waardoor de uiteindelijke totale investering waarschijnlijk boven de 10 miljoen euro zal uitkomen.

LPBergeijk heeft om de volgende redenen niet ingestemd met het voorstel om 9 miljoen euro te besteden aan de voorgestelde renovatie;

  • 9 miljoen euro vindt LPBergeijk een te hoge investering voor deze renovatie. Een aparte foyer voor de artiesten, extra kleedruimtes voor de artiesten. Volgens ons had het wel wat minder mogen zijn. Met een kleiner budget hadden we volgens ons ook een erg mooi theater kunnen bouwen.
  • Een groot aantal investeringen in de binnenruimte is nog niet meegenomen in deze investering van 9 miljoen euro. Als de bouw eenmaal loopt zal de gemeenteraad weinig anders meer kunnen dan in te stemmen met aanvullende financiële middelen.
  • In het voorstel ontbreekt een gedegen financiële risicoanalyse. Voor een investering van deze omvang vinden wij dat onbegrijpelijk en onverantwoord. Ook kon er geen opsplitsing gegeven worden van de kosten in het gemeenschapshuis en in het theater. Zelfs niet op grote lijnen.
  • De gemeenschapshuizen in de andere kernen moeten vechten om een aanvullende financiële bijdrage en werken grotendeels met vrijwilligers. De Kattendans heeft een grote kostenpost voor vast personeel. Dit schept het beeld dat er met 2 maten gemeten wordt.

De wethouder kon geen helder antwoord geven op onze kritische vraag of voor alle werkzaamheden 9 miljoen euro ook volstaat. Er zijn binnen de overheid voldoende voorbeelden van projecten welke een bodemloze put blijken te zijn. Een bijkomend negatief effect kan zich de komende maanden openbaren tijdens de aanbesteding. Er is momenteel sprake van een hoogconjunctuur in de bouw. Dit kan leiden tot een aanzienlijk hogere offerte in de aanbiedingen van de diverse bouwbedrijven. De gemeenteraad zal dan moeten ingrijpen in de plannen of extra financiën beschikbaar moeten stellen. Een keuze die de LPBergeijk had willen voorkomen met een lagere investering door het theater te versoberen en vooraf keihard een maximum variant vast te leggen.

We hebben het hier over gemeenschapsgeld waar alle inwoners aan bijdragen. Geld dat maar 1 keer uitgegeven kan worden. Voor LPBergeijk had de investering en een stuk lager mogen zijn en taakstellend in plaats van een open eind. Bouwen van betaalbare woningen voor starters en ouderen, een grotere bijdrage aan de andere gemeenschapshuizen en Openluchttheater en investeringen in onze basisscholen, zijn alternatieven waar LPBergeijk graag een deel van de 9 miljoen euro voor had willen gebruiken. Een meerderheid van de raad heeft echter anders besloten.

We leven in een democratisch bestel waarin de meerderheid beslissend is. De toekomst zal uitwijzen of de renovatie van de Kattendans daadwerkelijk de bekende molensteen om de nek van onze inwoners wordt. Wij zullen de uitvoering van de renovatie van de Kattendans nauwgezet volgen en daar waar nodig afdwingen dat aanvullende besluiten transparant zijn en van alternatieven worden voorzien die financieel verantwoord zijn.