16jun

Ontmoetingen voor de omgevingsvisie.

Afgelopen week zijn er door de gemeente een tweetal bijeenkomsten georganiseerd waarin de inwoners mee konden praten over de omgevingsvisie. Iedereen kon aangeven waar de knelpunten zijn en wat daarbij, volgens hem of haar, de oplossingen zijn. Of gewoon ideeën meegeven aan het gemeentebestuur.

Helaas waren er maar een beperkt aantal deelnemers. Dat had natuurlijk alles te maken met de digitale versie van de bijeenkomst. Via een beeldscherm discussiëren is nu eenmaal vele malen lastiger dan als je gewoon bij elkaar kunt zitten. Niettemin waren de ideeënbussen goed gevuld op het einde van de twee avonden.

Waar gaat het over?

Midden volgend jaar wordt de omgevingswet ingevoerd. Die wet moet een berg van huidige wetten gaan vervangen. Veel wetten op het gebied van ruimtelijke ordening en gebruik van de omgeving gaan verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een omgevingsvisie van de gemeente die voor de hele gemeente aangeeft waar welke ontwikkelingen toegestaan zijn. Hoe willen we het buitengebied verdelen? Alle agrarische ondernemers bij elkaar of juist niet? Moeten alle stallen die leeg komen gesloopt worden of mogen daar andere bedrijfjes in komen? Moeten alle ‘goedkope’ woningen gereserveerd worden voor starters of mogen verhuurders die opkopen en ‘duur’ verhuren?

De genoemde bijeenkomsten waren bedoeld om de ideeën van de inwoners op te halen. Dat slechts een beperkt aantal hier in eerste instantie gebruik van heeft gemaakt, is jammer. Volgens ons zijn er veel meer mensen met goede ideeën en suggesties. Iedereen kent wel een paar punten in zijn eigen straat of wijk die aangepast zouden moeten worden om de leefbaarheid te verbeteren. De lijst met verbeterpunten en suggesties zou volgens ons dus nog veel langer moeten kunnen worden.

Hebt u nog suggesties of ideeën dan kunt u die nog steeds kwijt. Via de site www.wijkprikker.nl/omgevingsvisiebergeijk kunt u alsnog uw opmerkingen inbrengen. Ook hebben wij in de raadsvergadering gevraagd of er toch nog een fysieke bijeenkomst georganiseerd kan worden. Na de zomervakantie zouden dit soort bijeenkomsten mogelijk weer toegestaan zijn. Helemaal ideaal zou zijn als er per kern een bijeenkomst gehouden wordt. Dan kan iedereen lekker dichtbij en lekker gericht op zijn eigen kern meepraten over de wensen en mogelijkheden.

Namens de fractie van Lokale Partij Bergeijk

Thomas van Hulsel