19apr

Het was een week waar naast Corona ook de Zwarte Bergen weer veel ruimte innam in de krant. Anderhalf jaar loopt dit dossier al, tenminste, vanaf het moment dat bekend werd dat de nieuwe ‘eigenaren’ andere plannen hadden met deze camping.
Nadat de eerste plannen al vrij snel sneuvelden werden eind verleden jaar nieuwe plannen gepresenteerd: een luxe vakantiepark. De investeerders zouden hiervoor in de rij staan. Tot op heden hebben we nog geen informatie dat er een investeerder of ontwikkelaar gevonden is. In de tussentijd dat we wachten op dat verlossende nieuws gaat de camping hard achteruit. Het aantal incidenten lijkt toe te nemen. Naast de keurig onderhouden staanplaatsen van de vaste gasten begint de camping steeds meer op een stortplaats te lijken. Bergen puin/stenen en groenafval liggen nu op plaatsen waar eerder veel mensen met plezier vakantie hebben gevierd. Asbest ligt open en bloot, in verlaten caravans wordt ingebroken en onlangs is er zelfs (zonder vergunning) een dieseltank geplaatst. Wél netjes verstopt in een container.

Helaas heeft handhaving tot op heden nog niet plaats gevonden. Het traject is wel opgestart, want in het najaar van 2019 hebben er ‘controles’ plaatsgevonden. Maar handhaving? Die blijft achterwege. Ondanks de diverse meldingen en handhavingsverzoeken. Hebben we in Bergeijk zo’n achterstand en dus probleem met handhaving?
U heeft vast ook gelezen over de ‘spoedzoekers’ op de camping. Hierbij gaat het niet om de discussie óf een camping een goede plek is voor spoedzoekers maar wél om de regels die we nu eenmaal hebben. Op camping de Zwarte Bergen is alleen recreatie toegestaan. Dus geen spoedzoekers, geen arbeidsmigranten en geen permanente bewoning. Dit is door de raad vastgesteld en ook het college heeft al meerdere malen aangegeven dit niet toe te staan. Toch is er onlangs, bij het verstrekken van de exploitatievergunning een ‘foutje’ gemaakt. De uitbater vroeg vergunning voor het plaatsen van spoedzoekers en de gemeente stond dit toe. Niet bewust, want het college was erg duidelijk dat ze deze doelgroep niet dulden op de camping. Kritiek vanuit de LPBergeijk dat de vergunning dit wel toestond werd afgedaan als ‘onjuiste informatie’. We moesten er zelfs voor op het matje komen. De bezwarencommissie gaf uiteindelijk aan dat de vergunning inderdaad onjuist verleend was. Dit is natuurlijk direct hersteld.
Een nieuwe discussie ontstond. Mede door een artikel in het ED waar Paul van Os aangaf óók graag handhavingsacties te zien. Dat terwijl hij zelf de aanvraag voor spoedzoekers had gedaan, vraagt hij nu om handhaving. Bijzonder aangezien hij zelf als uitbater verantwoordelijk is voor wie er op ‘zijn’ camping staat. Als hij geen spoedzoekers wil, dan laat hij dit toch niet toe? Daar is hij zelfs verantwoordelijk voor! Zijn verweer dat deze mensen er al zaten voordat hij de camping ‘kocht’ is volgens de campinggasten die er al langer verblijven “onzin”. Natuurlijk is er wel eens ooit iemand geplaatst die met spoed een huis zocht na bv een scheiding. Maar daar ging altijd een goed gesprek aan vooraf om te kijken wat voor vlees men in de kuip kreeg. Bovendien altijd in overleg met en met medeweten van….de gemeente.
De discussie die nu gevoerd wordt is of de gemeente nu wel of niet van de huidige spoedzoekers op de camping afweet. Dat het verboden is, is nu duidelijk. Maar hoe ziet de praktijk eruit? Er zijn mensen die als spoedzoeker geplaatst waren die zelf zeggen deze plek via de gemeente op deze plek terecht zijn gekomen. Ook hebben we een brief waarin iemand ingeschreven wordt op de camping in de Gemeentelijke Basis Administratie. Kan zo’n inschrijving op dit adres goedgekeurd worden als het verblijf verboden is? Als laatste hebben we een document in de WOB gevonden waarin (tussen al de weggelakte tekst en namen) staat dat “men graag een overzicht wil van de mensen die op de camping zitten namens de gemeente”.
U weet dat dit dossier inmiddels heel veel vragen én wantrouwen heeft opgeroepen. Daar doet deze ontwikkeling nog een schepje bovenop. Wie moeten we nu nog geloven? We hebben nu twee partijen die recht tegenover elkaar staan op dit onderwerp. De één zegt dat de gemeente zelf mensen mee helpt te plaatsen, de ander zegt hier absoluut niet aan mee te werken. Iemand liegt. Die conclusie is makkelijk te maken. Maar dat staat een goede toekomst van de Zwarte Bergen toch in de weg? We moeten immers voor de toekomstige ontwikkeling, die nog onduidelijk is, nog volop samenwerken als gemeente met deze partij. Kunnen we dat doen met een partij die niet betrouwbaar is (er van uitgaande dat van Os liegt)? Of, mocht van Os en de mensen die wij gesproken hebben, gelijk hebben: wat vindt Bergeijk van een college dat de waarheid keihard ontkent? In elk geval genoeg informatie om te willen uit te zoeken wat hier nu aan de hand is. Hopelijk op een transparante manier zodat iedereen kan volgen wat er werkelijk speelt en leeft.
Zeker gezien de onduidelijke toekomst die de Zwarte Bergen nog steeds heeft.
Sonja Wagemans
Raadslid Lokale Partij Bergeijk

(we spreken over Werkconsult (van Os) als ‘eigenaar’ tussen aanhalingstekens omdat de verkoop tot op heden nog steeds niet heeft plaatsgevonden en zij dus ook nog steeds geen juridisch eigenaar zijn).