09sep
Sonja Wagemans

Bezwaar ingetrokken.

Afgelopen tijd ontving ik veel vragen over het bezwaar dat ik (op persoonlijke titel) heb ingediend rondom de procedure geheimhouding dossier Zwarte Bergen. Ik heb voor de zomer een gesprek gehad op het gemeentehuis en heb inmiddels mijn bezwaar ingetrokken.

Uiteraard deel ik de reden voor het intrekken:

het doel van het bezwaar was dat ik wilde aantonen dat het proces niet correct verlopen is. In het gesprek dat heeft plaatsgevonden heeft de juriste aangegeven/bevestigd dat mijn stelling klopt (letterlijk: “het eerste raadsbesluit over de bekrachtigde geheimhouding was bij nader inzien niet de juiste weg”).

Deze toezegging is voor mij voldoende waardoor ik afzie van een uitgebreide, tijdrovende procedure.

Gezien de diverse vragen die ik hierover heb gekregen, deel ik dit ook via FB. Ik hoop dat nu ook bij anderen het inzicht komt dat de zaken niet goed verlopen!