23feb

Bijzondere informatie Zwarte Bergen.

Afgelopen week hebben we weer bijzondere informatie gekregen over de Zwarte Bergen. Uiteraard
delen we dit met u, zoals u van ons gewend bent.
Werkconsult, economisch eigenaar van de Zwarte Bergen, is ook bezig met een project in Tegelen.
We hebben nu een gespreksverslag ontvangen waar de directeur van Werkconsult, Paul van Os, in
gesprek is met belanghebbenden rondom de ontwikkelingslocatie in Tegelen.
Wat schetst onze verbazing? In het overleg, van 29 januari 2020, geeft van Os aan deze mensen aan
dat hij voor de Zwarte Bergen nog géén plannen heeft. Hoe zit het dan met het plaatje dat hij (samen
met het college) ons voorhoudt over een ‘recreatiepark met hoogwaardige voorzieningen’? Is dit
niet meer actueel? Het is in elk geval geen geheim plan, dus waarom zegt hij in dit gesprek dat er
geen plannen zijn? Of zijn er inderdaad nog geen plannen en worden we in Bergeijk voor de gek
gehouden? Wat is waar?
Nog een bijzonderheid: We hebben ons altijd afgevraagd waarom de heer Rademaker mee heeft
getekend aan de anterieure overeenkomst die Werkconsult met de gemeente Bergeijk heeft
gesloten. Hier hebben we nooit antwoord op gekregen, we kregen alleen de uitleg dat de heer
Rademaker van de firma van der Valk was, een potentiele investeerder. Maar wat blijkt? De heer
Rademaker is óók betrokken bij de ontwikkeling in Tegelen, als partner van Werkconsult. Hij
vertegenwoordigt hier de firma Raas waar hij, naast zijn functie als bestuurslid van van der Valk
International, werkzaam is. Drie keer raden waar deze firma zich mee bezig houdt? Juist, het
huisvesten van arbeidsmigranten. (bron: www.raasvastgoed.nl). Dat station waren we bij de Zwarte
Bergen toch al gepasseerd! Of toch niet?
Dit gegeven vergroot ons idee dat we hebben dat het huisvesten van andere doelgroepen dan
recreanten nog steeds het doel is van Werkconsult. Hopelijk kan één van de betrokken partijen toch
eens uitleggen waarom deze partij betrokken is bij de toekomst van de Zwarte Bergen.
Het college mag ons toch eens uit gaan leggen waarom we nog met deze partij samenwerken? Ze
geven aan dat er nog geen plannen zijn én de samenwerking met Rademaker is op zijn minst dubieus
in deze context. Gaan we als gemeente werkelijk dit stuk Bergeijk te grabbel gooien aan onduidelijke
plannen? Of zijn deze uitspraken van Van Os én de betrokkenheid van Rademaker goed uit te leggen,
want deze uitleg zouden we inmiddels wel verdienen als inwoners én politiek. We hopen natuurlijk
op dit laatste!
(Het verslag waar we over spreken is op te vragen, maar wordt niet gepubliceerd vanwege de namen
van personen die hierin genoemd worden)