29nov

College Bergeijk bestuurt zonder draagvlak.

Camping de Zwarte Bergen houdt op te bestaan, althans als het aan het college van Bergeijk ligt. Ondanks de weerstand en ondanks minimaal draagvlak. Wethouder Kuijken verschuilt zich achter de procedure: het voorliggende bestemmingsplan maakt ‘alleen’ versnippering onmogelijk. Dát klopt! Maar datzelfde raadsvoorstel geeft wél een doorkijk naar de toekomstplannen. Plannen waar wij als LPB, en velen met ons, absoluut niet blij van worden!

Eerst wil het college in de commissievergadering zelfs het debat over deze ‘toekomstplannen’ voorkomen, maar deze impactvolle ontwikkelingen staan niet los van het bestemmingsplan. Ondanks gebrek aan concrete plannen voor definitieve invulling wil het college wel al een voorschot nemen op de toekomst door de Zwarte Bergen nu al de nek om te draaien.

Het college wil de tussenliggende 3 jaar huisvesting van arbeidsmigranten op de Zwarte Bergen toestaan. Dit plan kent geen ‘winnaars’. De recreanten op het park niet: zij moeten hierdoor het park verlaten en gedane investeringen als verloren beschouwen. Een financiële domper naast de emotionele schade die het verplicht verlaten van de camping met zich meebrengt. Zonder enig verantwoordelijkheidsgevoel van het college! Eerdere toezeggingen van college én eigenaar dat de bestemming recreatie zou blijven, blijken waardeloos! Op basis hiervan hebben mensen, zelfs zeer recentelijk, investeringen gedaan!

Inwoners van Luyksgestel en de Weebosch zijn óók niet blij met deze plannen waarbij het ‘inwoneraantal’ door de komst van de arbeidsmigranten van Luyksgestel met 10% toeneemt (voor de Weebosch zelfs 50%!) met onbekende gevolgen voor de druk op onder ander de voorzieningen in deze kernen.

Is dit besluit dan gunstig voor de te plaatsen arbeidsmigranten ? Nee! Het college wil deze ‘gastarbeiders’ (die onze economie komen helpen!) ver weg van voorzieningen bij elkaar ‘ wegstoppen’ in containers. Zij verdienen goed onderdak midden in onze maatschappij, niet geclusterd, afgelegen, in containerwoningen.

Het college profileert zich bovendien uitgerekend als toeristische gemeente! Maar ze wil nu wel een goedlopende camping sluiten?! Past dat binnen ‘ons DNA’? De slechte exploitatie die het college ons voorhoudt, valt te betwisten: afgelopen zomer had de camping een volle bezetting, “het beste jaar ooit” zelfs volgens de oude eigenaar. Een camping met erg goede recensies op reissites (hoewel ons college ons een ander beeld probeerde te schetsen). Kortom een camping met toekomstperspectief!

Als raad voelen wij ons totaal niet serieus genomen. We worden in de beeldvormende fase onjuist en onvolledig geïnformeerd. Is dat bewust? Waarom schetst het college ons een ander, irreëel, beeld van de camping? De beoordeling van de camping werd gekleurd gepresenteerd, er werd gesproken over een nieuwe eigenaar die niet eens bestond ( een ‘foutje’) en er waren tegenstrijdige berichten over de rol van de gemeente. Enerzijds zegt de wethouder dat de gemeente geen enkele rol heeft en alles “tussen koper en verkoper is”. Maar het college laat wél onderzoek doen naar de mogelijkheden van deze locatie én presenteert 4 december schetsplannen… Geen rol is dus onzin.

We lezen in de media dat de toezegging om arbeidsmigranten te mogen huisvesten al is gedaan, dit wordt zelfs door een gemeentewoordvoerder bevestigd. De wethouder ontkent dit. Iemand verdraait hier de feiten! Of het is de gemeente, of het is Werkconsult. De wethouder zegt in de commissie dat de toezegging niet gedaan is en geeft daarmee aan dat Werkconsult dus liegt. Dan kun je je afvragen hoe betrouwbaar zij zijn als partner. Dit laatste is sowieso te betwisten. Op appél van de gemeente om de te vroeg geplaatste units te verwijderen, kwam geen gehoor. Hoe betrouwbaar ben je dan als partner als je lak hebt aan de regels van de gemeente? En toch spreekt wethouder Kuijken uit vertrouwen te hebben in de integriteit van deze partij…

Wat is de agenda van de wethouder? Waarom wil het college plannen met blijkbaar minimaal draagvlak, toch doorzetten? Mét een ogenschijnlijk onbetrouwbare partner nog wel! Het college staat niet open voor de suggestie om te kijken of de camping gehandhaafd kan blijven. Wie is gebaat bij deze ontwikkeling? Ondanks herhaaldelijk verzoek hebben we hierop nog steeds geen antwoord gekregen!

Binnen de raad lijken coalitiepartijen VVD en CDA, gezien het gebrek aan kritische vragen, als makke schaapjes het college te volgen. Is dat het (duaal) vertegenwoordigen van je achterban?

Wíj hopen als LPB dat het college een gewijzigd inzicht krijgt zodat camping de Zwarte Bergen kan blijven bestaan in zijn huidige functie, met tevreden recreanten zonder onnodig financieel verlies en kapitaalvernietiging én met tevreden inwoners. Zodat we weer een college hebben waar we vertrouwen in kunnen hebben.