11jan

Nog steeds vragen over Zwarte Bergen.

Na de raadsvergadering van 20 december, waar bleek dat alleen Lokale Partij Bergeijk de petitie met 2000 handtekeningen serieus nam en zich uitsprak tegen arbeidsmigranten op de Zwarte Bergen, is het even wat rustig geweest. Dat betekent niet dat we ons hebben neergelegd bij de plannen van coalitiepartijen CDA en VVD aangevuld met PVDA/GL om de Zwarte Bergen open te stellen voor arbeidsmigranten. Deze partijen willen weliswaar geen 300 migranten, zoals door het college voorgesteld, maar spreken zich niet uit tegen huisvesting op de camping.
Als Lokale Partij Bergeijk blijven wij op het standpunt dat huisvesting van arbeidsmigranten op de Zwarte Bergen niet gewenst is, onze argumenten hebben we hiervoor al meerdere malen met u gedeeld.
We hebben nog te veel vragen waar we tot op heden nog steeds geen concreet antwoord op hebben ontvangen. Doordat we vanaf het begin van deze ontwikkeling ons oor goed te luister hebben gelegd en in gesprek zijn gegaan met betrokkenen, hebben wij al veel informatie ontvangen die we van het college niet krijgen. En sterker nog, informatie vanuit het college blijkt soms gewoonweg niet te kloppen! Dat baart ons zorgen!
Zoals in de raad van 20 december al toegelicht volgen wij in de besluitvorming de zogenaamde BOB-structuur. Eerst vormen we een beeld, daarna een oordeel om vervolgens een goed afgewogen besluit te kunnen nemen. Een besluit waar we de juiste argumenten voor hebben én een besluit dat we kunnen uitleggen aan onze achterban. Want dat is de belangrijkste voorwaarde: de dingen die je besluit in de politiek moet je kunnen uitleggen aan je inwoners! Maar wanneer het in de eerste stap al fout gaat, namelijk de beeldvorming, hoe kunnen we dan ooit tot goede besluitvorming overgaan? Als de informatie op basis waarvan wij ons beeld en oordeel vormen niet klopt of gedurende het proces wijzigt, hoe kunnen we in Bergeijk dan ooit de goede besluiten nemen? Daar komt bij dat de informatie tussentijds wijzigt omdat wij zelf kritische vragen stellen aan het college of zelf met nieuwe/juiste informatie komen.
Het meest in het oog sprekende voorbeeld hierbij is het persbericht dat 25 november door het college is uitgegeven. Hierin staat duidelijk dat de gemeente de huisvesting van 300 arbeidsmigranten toestaat. Is het niet vreemd dat na kritische vragen blijkt dat ‘het persbericht niet klopt’ en het simpelweg wordt aangepast? Terwijl het hier gaat om de kernboodschap van het bericht en niet om een punt of komma. Het persbericht is geen mondeling of verkeerd geïnterpreteerde boodschap, het is een formeel document waarin de gemeente uitspreekt waar zij voor staat. Onze vraag is daarom nog steeds: is de toestemming aan Werkconsult om 300 arbeidsmigranten te huisvesten op de Zwarte Bergen niet gewoon al gegeven? Het college zegt van niet en spreekt daarmee haar eigen persbericht tegen. Maar gaat een onderneming als Werkconsult op basis van zoveel onzekerheid, wetende dat er ook veel weerstand is, toch met veel risico investeren in een camping?
Komende week krijgen we als raad aanvullende informatie over de Zwarte Bergen. Een nieuw luchtkasteel? We hebben immers al veel plannen (formeel en informeel) de revue zien passeren, van hotel tot expatpark, van wellnesscentrum tot memorypark en zelfs de term ‘Sun City’ is gevallen. Hoe betrouwbaar is dit luchtkasteel wat we nu gepresenteerd krijgen? In deze (besloten) vergadering is ook onder ander Werkconsult aanwezig. Werkconsult die nog steeds, ook door het college, gepresenteerd wordt als nieuwe eigenaar. Terwijl volgens onze informatie, en door Kadaster en Kamer van Koophandel bevestigd, Werkconsult GEEN eigenaar is van de Zwarte Bergen.
Als Lokale Partij Bergeijk willen we weten hoe het proces nu exact verlopen is, wie betrokken is, welke afspraken zijn gemaakt, welke verplichtingen de gemeente is aangegaan met Werk Consult, etc. Transparantie, openheid, eerlijkheid en integriteit zijn de hoogste waarden voor ons! Ook alle betrokkenen hebben hier recht op.
We houden u uiteraard, zoals u van ons gewend bent, op de hoogte!
Dinsdag 22 januari hebben we openbare fractievergadering in gemeenschapshuis Terlo, u bent altijd welkom hier aan te schuiven en mee te praten, uw gevoel te delen of vragen te stellen!

Namens Fractie Lokale Partij Bergeijk
Sonja Wagemans
gemeenteraadslid