01nov

OZB verhoging 2019

Lokale Partij Bergeijk heeft tijdens de begrotingsbehandeling het voorstel gedaan om de OZB niet te verhogen. Het college stelde een verhoging voor van 2,4% in de begroting.

Volgens LPB is deze verhoging niet noodzakelijk. Er wordt namelijk 1 miljoen euro gereserveerd voor duurzaamheidsvoorzieningen. Hoewel wij duurzaamheid erg belangrijk vinden, willen we wel graag onderbouwd zien waar dit miljoen aan wordt besteed. Helaas ontbrak het aan deze onderbouwing. LPB wil niet zomaar 1 miljoen reserveren zonder te weten waarvoor deze reservering gedaan wordt. Zeker als je met een mindere reservering kunt voorkomen dat de OZB verhoogd moet worden.

VVD stemde niet in met dit amendement, ondanks eerdere toezeggingen (ook in het verkiezingsprogramma en tijdens behandeling van de Perspectievennota) dat de OZB onder geen beding mocht stijgen. Ondanks dat diende de VVD een voorstel in om de OZB te verlagen naar 2,0% en ging dus niet mee in het voorstel van LPB om de OZB niet te verhogen.