16okt

Tóch recreatie op Zwarte Bergen.

Geen expats, geen arbeidsmigranten, geen studenten, geen zorgdoelgroep. De plannen zoals het college de toekomst voor vakantiepark de Zwarte Bergen pakweg een jaar geleden presenteerde, hebben de eindstreep niet gehaald. Er is geluisterd naar de weerstand en naar de wensen van onze inwoners. Daar zijn we blij mee!
De meerwaarde van de Zwarte Bergen als vakantiepark wordt nu dus alsnog gezien waardoor deze functie nu behouden blijft. We zijn blij dat het park de noodzakelijke investeringen krijgt om een kwaliteitsslag te maken. De toekomst moet nu uitwijzen of deze, toch wel grootse, plannen realistisch zijn. Immers een jaar geleden werd er nog stellig uitgesproken dat recreatie geen toekomstperspectief had op deze plek. Een onderzoek, uitgevoerd door ‘expertisebureau’ IBOU in opdracht van het college, onderbouwde deze conclusie. Nu blijkt een recreatieve functie tóch wel haalbaar volgens een ander ‘expertisebureau’ dat ingehuurd is en wordt het de koers waarop de eigenaren en gemeente gaan inzetten.
Wens van inwoners
Wij hebben ons al die tijd hard gemaakt voor het behoud van de recreatieve functie van de Zwarte Bergen. Ook inwoners hebben deze wens duidelijk uitgesproken tijdens werkateliers. De kwaliteitsupdate die nu gepland is ziet er op papier mooi uit. Of deze plannen die er nu liggen uitvoerbaar zijn en of hier investeerders voor zijn moet nog blijken.
Geheimhouding
We hebben nog vele vragen over het gelopen proces en vragen ons nu bij deze gepresenteerde plannen nóg sterker af wat er afgelopen jaar allemaal zo krampachtig geheim gehouden moest worden. En dat in een dossier van een herontwikkeling van camping naar recreatiepark waar we als gemeente ‘geen partij in zijn’.
Eerdere plannen toch luchtkastelen
Daarnaast werden een jaar geleden met veel stelligheid plannen gepresenteerd die wij luchtkastelen vonden en niet passend in deze omgeving (studentenhuisvesting/expats/zorghotel). Waarom deze plannen nu van de baan zijn en men toch voor recreatie heeft gekozen werd niet toegelicht.
Kritisch
We blijven natuurlijk op zoek naar antwoorden op de vele vragen die we nog hebben over het gelopen proces én zullen de komende stappen kritisch volgen. Zeker om ervoor te zorgen dat de ‘uitgangspunten’ goed geborgd worden en een toekomstige investeerder er niet alsnog wijzigingen in aanbrengt.
Nogmaals, we zijn tevreden dat de eerdere plannen gesneuveld zijn, dat er geluisterd is naar onze inwoners en dat de functie van het park behouden blijft. De toekomst zal uitwijzen of deze plannen echt haalbaar en uitvoerbaar zijn. Maar dat de eerdere plannen niet doorgaan doordat inwoners zich hebben laten horen, daar kunnen we alleen maar trots op zijn!