02sep

Toekomst Zwarte Bergen nog steeds onzeker.

Het vakantie hoogseizoen is alweer bijna voorbij. Ook voor camping de Zwarte Bergen die dit jaar nog gewoon dienst doet als camping voor toeristen en vaste bezoekers. Bijzonder is dat de camping de hele zomer gedraaid heeft zonder enkele vergunning! Immers na het aanwijzingsbesluit uit januari moesten vergunningen (o.a. exploitatievergunning en horecavergunning) opnieuw aangevraagd worden. Dit is echter niet gebeurd en de gemeente is hiervan op de hoogte. Voor de zomer hebben we hier als Lokale Partij Bergeijk al vragen over gesteld en toen kregen we het antwoord dat er nog nieuwe formulieren ontwikkeld moesten worden. Geen idee waarom er voor dit soort reguliere vergunningen nieuwe formulieren moeten komen. Inmiddels zijn ze klaar maar een vergunningaanvraag was ten tijde van het hoogseizoen nog niet ingediend. En dat terwijl het aanwijzingsbesluit nota bene genomen is om onwenselijke situaties te voorkomen! Reactie op onze vraag over de vergunningaanvraag blijft uit. Overigens is bij een vergunningaanvraag ook een BiBoB-toets van de nieuwe ‘eigenaren ’ van toepassing. Deze toets heeft nu dus nog steeds niet plaatsgevonden terwijl de ‘eigenaren’ al tien maanden de camping uitbaten.

Verpaupering tegengaan

Toen het nieuws over de camping in november 2018 naar buiten kwam, was een belangrijk argument om een nieuwe invulling aan de locatie te geven dat het college ‘verpaupering en verloedering’ vreesde. Sterker nog: er werd toen al gesproken over een reeds verloederde camping. Daar liepen de meningen over uiteen. Maar als je de komende tijd een rondje over de camping zou lopen, dan zou dit beeld een stuk beter kloppen. Het onderhoud is minimaal, ondanks de inzet van het personeel. De ‘eigenaren’ doen weinig moeite om het park toonbaar te houden. Leegstaande caravans worden zelfs voor langere tijd verhuurd aan huurders die niet passen binnen de doelgroep ‘toerist’. En was dat niet precies wat we wilden voorkomen?

We weten nog steeds niet waar het heen gaat met de camping. Verleden jaar is ons verteld dat er investeerders genoeg zijn en dat een andere invulling de beste oplossing is voor deze camping. Er werd gesproken over onder andere een zorghotel. Inmiddels is er nog niks bekend over toekomstplannen, investeerders of welk perspectief dan ook. De kans is groot dat deze er dus niet zijn. Wat willen de nieuwe ‘eigenaren’ dan met de camping? En waarom krijgen de diverse ondernemers die wél de camping willen voortzetten geen enkele kans? De ‘eigenaren’ vragen inmiddels namelijk het dubbele van de koopprijs die zij betalen wanneer de verkoop daadwerkelijk passeert bij de notaris (dat is nog steeds niet gebeurd!). Kortom: er zijn wel potentiele uitbaters met mooie plannen voor de camping maar de ‘eigenaren’ houden vast aan plannen die gehuld zijn in mist.

Nog geen toekomstperspectief

Wat gebeurt er met de camping als deze langzaam verloedert en leegloopt en er geen toekomstperspectief is? Dan komen we juist in een situatie die het college met al haar plannen wilde voorkomen en waar dit circus voor is opgetuigd. Waar worden inwoners van Luyksgestel en Weebosch straks mee opgezadeld? Wat voor erfenis gaat deze coalitie achterlaten in dit mooie stuk Bergeijk?
We hopen heel snel te horen wat (en of er) de plannen zijn voor de Zwarte Bergen, om rust te krijgen bij inwoners en campinggasten maar ook om te voorkomen dat de camping dadelijk echt verloedert. Ook horen we graag van het college wat nu de reden is dat we als gemeente accepteren dat een camping volledig kan draaien zonder enkele vergunning. Als wij de antwoorden krijgen hoort u ze natuurlijk ook!

Geheimhouding

Er is inmiddels ook contact geweest met de provincie waar de wenkbrauwen meermaals gefronst werden toen ze hoorden wat er in Bergeijk gebeurt. De eerder gepresenteerde plannen, die nu dus van tafel lijken, zou de provincie nooit accepteren! Waren deze plannen uit november echt luchtkastelen? Of was het slechts een afleiding en was de huisvesting van de arbeidsmigranten meer dan een ‘tussenoplossing’? Wellicht dat het Eindhovens Dagblad antwoorden krijgt op deze vragen. Zij hebben immers een WOB-verzoek gedaan en zouden half juli de (inmiddels 22!!!) mappen over dit dossier mogen inzien. Echter, de inzage heeft tot op heden nog steeds niet plaatsgevonden, de informatie is ondanks het raadsbesluit van juni nog niet vrijgegeven, ook voor ons als raadsleden niet. De vraag die we al bijna een jaar hebben, blijft nog steeds open staan: waarom wordt er zo geheimzinnig gedaan over dit (nog steeds onder geheimhouding liggende) dossier? En waarom moeten wij als raadsleden al sinds januari wachten om informatie over een dossier te mogen inzien?
Helaas nog steeds veel vragen. We wilden u graag informeren over de stand van zaken omdat we merken dat het dossier nog steeds leeft bij onze inwoners.