06mei

Vergunning Zwarte Bergen.

Onlangs publiceerden we het bericht over de vergunde exploitatievergunning voor de Zwarte
Bergen. Ondanks dat niet gewaardeerd werd dat we over deze vergunning publiceerden terwijl het
nog bij de bezwarencommissie ligt, willen we toch graag nog een toelichting geven. Omdat we nu
eenmaal willen delen met u als inwoners wat er speelt.
De vergunning is besproken in de hoorzitting van de bezwarencommissie omdat er bezwaar was
aangetekend. Na deze hoorzitting zouden de juristen van de gemeente nog extra informatie
aanleveren over de vergunning. Deze toelichting is nu binnen.
En wat blijkt? De juristen verwijzen expliciet naar artikel 8 in de vergunning. Daar staat volgens de
juristen duidelijk aangegeven dat permanente bewoning niet is toegestaan, zoals gevraagd in de
vergunning door de uitbater (aanvrager wilde spoedzoekers plaatsen). Echter als we artikel 8 lezen
staat daar toch duidelijk te lezen dat permanente bewoning verboden is voor de recreatiewoningen.
En laat de aanvraag nu juist gaan over de chalets en caravans, maar daarover staat in de vergunning
NIKS te lezen.
Dus wellicht is het beter om de vergunning opnieuw te verlenen waarin expliciet staat opgenomen
dat permanente bewoning, en dus ook spoedzoekers, op de gehele camping niet toegestaan is. En
dat er wordt onderstreept dat artikel 9e in de aanvraag NIET vergund wordt. En dan natuurlijk óók
handhaven…. Maar over de vergunningverlening én de bezwarencommissie gaan we als raad niet
over. We gaan dan ook uit van de professionaliteit en onafhankelijkheid van onze commissie!