20sep

Wij zijn er voor u!

Het zomerreces zit er alweer op en volgende week is weer de eerste raadsvergadering na de zomer.

Er komen diverse grote en kleine dossiers aan waar we als raad besluiten over moeten nemen. Op de website van de gemeente , www.bergeijk.nl, kunt u zien welke punten er op de agenda staan van raad- en commissievergaderingen. Natuurlijk delen we ook informatie via deze pagina.

U mag hierover altijd contact opnemen met onze fractie als u hier opmerkingen of vragen over heeft. Wij zijn immers UW vertegenwoordiger in de raad.

Ook mag u altijd andere onderwerpen die u bezig houden met ons delen.

Wij zijn er voor u, inwoner van Bergeijk, dus laat u zich ook vooral horen.

U bent altijd welkom op onze maandelijkse fractievergadering, maar contact via andere wegen (mail/telefoon etc) mag altijd!
Bijgaand foto’s van onze fractieleden, zodat u ons ook ‘ op straat’ kunt aanspreken.

De fractie bestaat uit:
Mark Verhoeven
Geert Antonis
Bart Verhagen
Sonja Wagemans