04dec

Zwarte Bergen: alternatieven zijn mogelijk!

Een week is verstreken na het openbaar worden van de plannen over de toekomst van de Zwarte Bergen. Dat dit plan amper draagvlak heeft is duidelijk. Zowel de campinggasten, die de camping moeten verlaten, als de inwoners van met name Luyksgestel en de Weebosch zijn in grote meerderheid tegen. Het feit dat een door een inwoner gestarte petitie na 2 dagen al meer dan 1000 keer getekend is, is een duidelijk signaal.
Campinggasten en inwoners nemen het samen op tegen de plannen die de gemeente voornemens is toe te staan: 300 arbeidsmigranten voor een periode van 3 jaar samen op een camping plaatsen in containerwoningen. We vinden dit, zoals eerder gezegd, niet gewenst: niet voor de camping, niet voor de inwoners en niet voor de arbeidsmigranten. En ondanks dat in heel Nederland de problemen
met parken, waar arbeidsmigranten in grote getalen samen gehuisvest zijn, alleen maar toenemen, wil het college van Bergeijk dit hier juist gaan starten! Waarom?! De overlast op en om vergelijkbare
parken is enorm. We hoeven niet bang te zijn een naam te krijgen als ‘Fort Oranje’ als de Zwarte Bergen straks zelf een begrip is!

Het college van Bergeijk zet de Zwarte Bergen neer als een camping zonder toekomstperspectief. Maar wat ligt hieraan ten grondslag? Is hier voldoende en gedegen onderzoek naar gedaan? De onderzoeksrapporten hebben weinig onderbouwing. Zou het kunnen dat de exploitatie van de Zwarte Bergen niet positief was door gebrek aan investeringen en goed financieel management van de eigenaar? Het college spreekt over verloedering. Een kijkje op de camping geeft echter een ander beeld. Zelfs ondanks het mistroostige weer, buiten het seizoen, zie je een keurige camping met netjes onderhouden staanplaatsen waar overduidelijk heel recentelijk nog in geïnvesteerd is. Dit hebben de staanplaatshouders overigens in goed vertrouwen gedaan omdat hen al die tijd is voorgehouden dat de camping behouden bleef.

Uit het ͚onderzoeksrapport͛ komt één ontwikkelvariant naar voren die het meest levensvatbaar zou zijn: een zorghotel gecombineerd met onder andere studentenwoningen en short stay woningen voor expats. Als belangrijkste onderbouwing voor deze variant wordt genoemd: ’duurzaam ontzorgen’. Dat klinkt mooi, hip en vol ambitie. Maar ook vaag. Ik heb de Dikke van Dale erbij gehaald en wat blijkt? Het woord ’ontzorgen’ bestaan niet eens?! Zijn de plannen slechts een luchtkasteel?

We hebben via diverse kanalen begrepen dat Werkconsult en de oude eigenaren andere plannen hadden met de Zwarte Bergen: Werkconsult investeert in de camping en er zou, voor extra inkomsten, de komende tijd op de lege plekken prefab woninkjes worden geplaatst voor een enkele kenniswerker. Met als insteek en toekomstperspectief het behoud en upgraden van de camping.
Waar het huidige plan van ontmanteling en het huisvesten van 300 arbeidsmigranten precies vandaan komt is een raadsel. Wat wel duidelijk is, is dat dit laatste plan geen enkel draagvlak kent.

Waarom wil het college de plannen dan toch doorzetten? Waarom niet het originele plan eerst verder uitwerken? Dit is hoogstwaarschijnlijk toch al concreter dan de vage, abstracte en nog niet getoetste plannen voor een zorghotel met studenten- en expathuisvesting.
Van alle gepresenteerde varianten is bovendien een camping de enige bestemming die past binnen het provinciaal beleid! En wie gelooft dat er studenten zijn die het ambiëren om op een camping in Luyksgestel, ver van de stad en de voorzieningen, hun studententijd door te brengen? Idem voor expats, dat geeft woonbehoefteonderzoek onder kenniswerkers ook aan. Dit plan zou volgens het college realistischer zijn dan het behoud van een camping die nu al een goede bezettingsgraad heeft en goede beoordeling krijgt van gasten?

Welke argumenten blijven nog overeind voor dit plan als de ervaring leert dat het plan in andere gemeenten niet goed valt, als er geen enkel draagvlak blijkt te zijn, en als het belangrijkste argument voor een zorghotel gebaseerd is op een woord dat niet eens bestaat? Wat is dan de werkelijke drijfveer om dit plan door te laten gaan?

We roepen het college op om de financiële impuls die afgelopen week door de provincie gegeven is, te gebruiken om nog eens goed naar alle plannen te kijken, in samenwerking met alle betrokkenen zodat er een breed gedragen plan komt. Dan voorkomen we ook dat we een camping nu voorgoed moedwillig de nek om draaien, met alle gevolgen van dien, zonder te weten hoe het toekomstperspectief werkelijk is.

We zullen deze oproep aan het college ook in de raadsvergadering
van 20 december formeel bevestigen!