27nov

Coalitie van CDA en VVD laten oren hangen naar het college

Afgelopen donderdag 26 november vond de behandeling plaats om grond te verkopen voor aanleg van een 18 holes golfbaan in Bergeijk. In de commissie Grondzaken gaf Wethouder Kuijken al aan dat de voorbereidingen voor de aanleg van de Golfbaan bij camping De Paal al sinds 2009 lopen. Dit op basis... lees meer →
28okt

Beschouwingen Begroting 2021-2024

2020 is een jaar dat we nog vaak zullen herinneren. Enkele opmerkelijke berichten van dit jaar vermeld ik hier kort. • Covid-19 heeft een groot deel van de wereld nog steeds behoorlijk in de greep. Het einde is nog steeds niet in zicht. • De Provincie kondigt aan dat ze... lees meer →
13okt

Appartementencomplex Klaproosstraat

Nu de Zorgverleners uit de Klaproosstraat zijn vertrokken naar het voormalige Rabokantoor, kan daar een herontwikkeling plaatsvinden. Er ligt in de gemeenteraad een bestemmingsplan ter besluitvorming, om daar de bouw van een appartementencomplex met 40 appartementen te realiseren. Volgens de Lokale Partij Bergeijk is er goed overleg met de omgeving... lees meer →
01okt

Verklaring n.a.v. bedreiging van raadslid

Afgelopen periode zijn er tot 2 maal toe bedreigende uitingen, beledigingen en kwetsende uitspraken gedaan richting ons raadslid Sonja Wagemans door de exploitant van camping de Zwarte Bergen. Van de eerste bedreigingen zijn beeld- en geluidsopnamen. De tweede keer dat er dreigende uitingen zijn gedaan (“ik maak haar kapot”) was... lees meer →
16jul

Raadslid van de week Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Sonja Wagemans “We kunnen als raad nog wel kritischer zijn op de informatievoorziening. Je kunt pas een goed besluit nemen wanneer je je oordeel kunt vormen op basis van de juiste én volledige informatie.” Naam: Sonja Wagemans Raadslid in de gemeente: Bergeijk Raadslid sinds: 2018 Partij: Lokale Partij Bergeijk Hoofdberoep:... lees meer →
25mei

LPBergeijk: Hart voor ons dorp

Onlangs werd ons als partij gevraagd wat ons standpunt was ten opzichte van de provinciale coalitie (waar CDA/VVD/FvD en Lokaal Brabant samen regeren). Deze vraag werd ook ons gesteld omdat we eerder lid waren van Lokaal Brabant. Dit lidmaatschap is overigens inmiddels opgezegd, maar we vinden dit een goede aanleiding... lees meer →
29apr

Integriteit in Bergeijk

Afgelopen donderdag werden we als Lokale Partij Bergeijk aangesproken op berichten op Facebook. En dat is niet de eerste keer. Al meerdere malen zijn we aangesproken op het feit dat we onze mening, standpunt en ervaringen uit de gemeenteraad delen met u op sociale media. En ja, daar zijn we... lees meer →
19apr

Woningen bouwen in Bergeijk.

Om de komende 10 jaar een antwoord te hebben op de vraag naar woningen, hebben Burgemeester en Wethouders een lokaal volkshuisvestingsprogramma opgesteld. Om te zien of dit programma een goed antwoord is op de knelpunten op de woningmarkt wil de Lokale Partij Bergeijk eerst de eigen analyse van de woningmarkt... lees meer →
16apr

Onze achterdocht wordt onderschreven door het ED.

Verleden week publiceerde het ED de analyse naar aanleiding van het WOB-verzoek dat zij hadden ingediend over de Zwarte Bergen. Deze heeft even op zich laten wachten gezien de hoeveelheid aan documenten dit het ED moest onderzoeken. Het dossier doet bij het ED nogal eens de wenkbrauwen fronsen. De innige... lees meer →
06nov

Beschouwingen begroting 2020-2023.

Tijdens de behandeling van de perspectievennota kort voor het zomerreces hebben we op hoofdlijnen onze reactie gegeven op de voorbereiding van het college op de begroting 2020. De afgelopen 2 maanden is gewerkt aan de vertaalslag naar de begroting 2020 – 2023. Vandaag tijdens de behandeling in de eerste termijn... lees meer →