16apr

Onze achterdocht wordt onderschreven door het ED.

Verleden week publiceerde het ED de analyse naar aanleiding van het WOB-verzoek dat zij hadden ingediend over de Zwarte Bergen. Deze heeft even op zich laten wachten gezien de hoeveelheid aan documenten dit het ED moest onderzoeken. Het dossier doet bij het ED nogal eens de wenkbrauwen fronsen. De innige... lees meer →
06nov

Beschouwingen begroting 2020-2023.

Tijdens de behandeling van de perspectievennota kort voor het zomerreces hebben we op hoofdlijnen onze reactie gegeven op de voorbereiding van het college op de begroting 2020. De afgelopen 2 maanden is gewerkt aan de vertaalslag naar de begroting 2020 – 2023. Vandaag tijdens de behandeling in de eerste termijn... lees meer →
16jul
Mark Verhoeven

Perspectievennota gemeente Bergeijk 2020-2023.

Afgelopen dinsdag en donderdag hebben we in de gemeenteraad van Bergeijk de perspectievennota 2020-2023 besproken. Elke partij heeft hierbij haar visie gegeven over de onderwerpen waarvan zij vinden dat het college die moet opnemen in de meerjarenbegroting. Lokale Partij Bergeijk heeft tijdens deze twee raadsvergaderingen onder andere de volgende punten... lees meer →
05jul

Beschouwingen perspectievennota 2020.

LOKALE PARTIJ BERGEIJK BESCHOUWINGEN PERSPECTIEVENNOTA 2020-2023 Ik had me voorgenomen het dit jaar korter te houden en geen 5 pagina’s vol te schrijven met onze beschouwingen op de voorliggende PPN. Dit voornemen is echter niet gelukt. De PPN nodigt ook dit jaar weer uit om een aantal onderwerpen wat uitgebreider... lees meer →
13nov

Stevige kritiek wethouder op WVK bleef uit.

Opiniestuk in ED. (door Bart Verhagen) In de commissie Maatschappelijke Zaken van 9 oktober in Bergeijk vroeg ik als raadslid aan het college waarom een cursus 'uit je comfortzone' voor een manager van de WVK (sociale werkvoorziening) werd georganiseerd in India en Portugal. De wethouder zou dit navragen bij de... lees meer →
08nov

Beschouwingen op de begroting van 2019.

BESCHOUWINGEN BEGROTING 2019-2022 Na de verkiezingen van maart dit jaar, is dit de eerste begroting van het nieuwe college. In het algemeen mist de fractie van LPBergeijk bij een behoorlijk aantal onderwerpen de details, c.q. de concrete stappen of projecten. Er staan te veel algemeenheden in deze begroting. Ik zal... lees meer →
16okt

WVK ziet af van dure opleiding.

Het bedrijf voor de sociale werkvoorziening in de Kempen wilde één van haar managementleden een leiderschapsprogramma van een jaar laten volgen, waarvan twee van de zeven modules in India en Portugal zouden worden gegeven. Kosten: 24.000 euro. WVK-groep besloot vorige week daarvan af te zien, nadat raadslid Bart Verhagen van... lees meer →
14okt

Einde Bergeijk als zelfstandige Gemeente?

Er heeft de afgelopen weken een aantal artikelen in de regionale bladen gestaan waaruit blijkt dat een aantal politieke partijen voorstander is van een grootschalige herindeling in de Kempen. Onder andere Groen Links/Partij van de Arbeid uit Bergeijk. Als LPBergeijk vragen wij ons serieus af wat de toegevoegde waarde is... lees meer →
14okt

Dure WVK cursus.

De Lokale Partij Bergeijk (LPB) is erg boos over een voorgenomen uitstapje van het managementteam van de WVK in Bladel. De bestuurders hebben het plan opgevat een cursus te volgen die zich deels in India, deels in Portugal afspeelt.
10okt

Jeugdraad Bergeijk gaat van start.

Vanmiddag, 10 oktober, heeft burgemeester Arinda Callewaert-de Groot de eerste jeugdgemeenteraad van de gemeente Bergeijk officieel geïnstalleerd.